Badania laboratoryjne

Przychodnia Livet oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych, które są niezbędne do prawidłowej diagnozy i leczenia Twojego zwierzęcia. Wykonujemy badania morfologiczne, które pozwalają na ocenę stanu zdrowia zwierzęcia oraz prawidłowego funkcjonowania narządów krwiotwórczych. Badania biochemiczne, dostarczają z kolei informacji o funkcjonowaniu wątroby, nerek, trzustki i innych narządów wewnętrznych, a badanie moczu jest niezbędne do oceny stanu układu moczowego. Badanie kału pozwala na wykrycie pasożytów i innych patogenów. Dodatkowo, wykonujemy testy na choroby zakaźne, które są niezbędne do prawidłowej diagnozy i leczenia chorób zakaźnych u zwierząt.

pobieranie krwi u psa

Co jaki czas powinno się wykonywać badanie krwi i kału u zwierzęcia?

Częstotliwość wykonywania badań krwi i kału zwierzęcia zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, dieta i styl życia zwierzęcia. Zaleca się jednak, aby badanie krwi było przeprowadzane co najmniej raz w roku, a badanie kału co najmniej raz na pół roku. W przypadku zwierząt starszych, chorych lub z predyspozycjami do określonych chorób, badania te mogą być przeprowadzane częściej. Ważne jest, aby regularnie monitorować stan zdrowia zwierzęcia i na bieżąco konsultować się z lekarzem weterynarii. Pamiętaj, że regularne badania są kluczem do wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia wielu chorób.